Persbericht

Geostick gaat samenwerking aan met Stratus en Nordvalls

De Geostick-familie blijft groeien. Kortgeleden is Geostick een contractuele samenwerking aangegaan met Stratus Packaging en Nordvalls. De basis voor de samenwerking van de drie bedrijven is het versterken en behouden van marktaandeel in een sterk competitieve markt. De bedrijven uit respectievelijk Frankrijk en Zweden sluiten aan bij de langetermijnvisie van Geostick. Een toekomst waarin verduurzaming en innovaties op het gebied van product-, verpakking- en machineontwikkeling centraal zullen staan. En waarin krachten bundelen en kennisdeling concrete competitieve voordelen opleveren.

Om het concurrentievoordeel te behouden moet het partnerschap blijven groeien. Hiermee creëren de bedrijven collectief een continue bedrijfsstroom voor leveranciers en een organisatie voor concurrerende prijzen en diensten.

Cees Schouten (COO bij Geostick) zegt over de samenwerking: “In de sterk competitieve markt zien we steeds meer overnames vanuit investeringspartijen. Het is daarom dat wij als familiebedrijf de samenwerking aangaan met partijen die dezelfde focus en kernwaarden hebben: Stratus is een familiebedrijf net als Geostick en de eigenaar van Nordvalls is de Possehl foundation. Wij kijken ernaar uit om met het partnership langetermijnvoordelen te creëren op alle vlakken binnen de keten.”