GEOSTICK FOUNDATION

De Geostick Foundation ondersteunt, financiert en stimuleert nationale en internationale activiteiten op het gebied van sport, cultuur, maatschappelijke dossiers, scholing en duurzaamheid. De geselecteerde activiteiten hebben een uitgangspunt gericht op een drietal elementen: People, Planet en Prosperity. Hiertoe selecteert de Geostick Foundation jaarlijks een aantal maatschappelijke relevante projecten in binnen- en buitenland die vervolgens financieel, en waar mogelijk operationeel zullen worden ondersteund.

De missie

De foundation heeft als doel om zonder winstoogmerk ontwikkelingshulp te verlenen en maatschappelijk relevante projecten en/of personen in binnen- en buitenland te ondersteunen en financieren. De missie en activiteiten van de Geostick Foundation zijn gebaseerd op drie duurzame principes: People, Planet en Prosperity.

People

People wil zeggen ‘aandacht voor mensen’

Planet

Planet betekent ‘aandacht voor het milieu’

Prosperity

Prosperity vooral in de zin van ‘continuïteit van het welzijn’.

Doel en aanpak

De aanpak van foundation bestaat dus uit het verstrekken van financiële ondersteuning en het realiseren van projecten.
Ook stimuleert zij (wetenschappelijk) onderzoek en initieert fondsenwerving ten behoeve van deze doelen. Verder biedt de foundation directe ondersteuning aan personen die bij de initiatieven zijn betrokken.
Met deze aanpak wil de foundation de komende jaren haar missie verder vervullen om zo haar bijdrage te leveren aan een duurzame, gezonde en vreedzame samenleving.

Organisatie

De Geostick Foundation is opgericht op 28 december 2018 en statutair gevestigd in Uithoorn en heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) toegekend gekregen. De Geostick Foundation is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Stichting Geostick Foundation te Uithoorn (KvK-nummer: 73525828, RSIN-nummer: 859558186).  Het bestuur van de Geostick Foundation werkt volledig onbezoldigd en bestaat uit de volgende leden:

  • Peter Berveling, voorzitter
  • Armand van Huut, penningmeester en secretaris
  • Jan-Pieter Brandwijk, bestuurslid
  • Cees Schouten, bestuurslid
  • Jan-Willem Vink, bestuurslid

Fondsen

De stichting Geostick Foundation werft haar fondsen op basis van periodieke giften afkomstig van ondernemingen binnen de Geostick Groep, giften van particuliere personen, subsidies, legaten alsmede andere baten. De beschikbare financiële middelen worden (m.u.v. kantoorkosten, bankkosten en rente) volledig ingezet voor goede doelen en duurzame initiatieven. De stichting kent geen vergoedingen voor bestuursleden en heeft verder geen (beheer)kosten. De administratie wordt gevoerd door de penningmeester, die ook verantwoordelijk is voor de jaarrekening. Hieronder zijn de jaarverslagen te downloaden.

Goede doelen

De Geostick Foundation ondersteunt jaarlijks verschillende goede doelen. In 2023 heeft de Foundation onder andere de volgende organisaties ondersteund:

Green intelligence

Deze onderneming streeft ernaar om in Nepal, in samenwerking met de plaatselijke bevolking, een leefbare omgeving te creëren. Gedurende 5 jaar leggen zij bosgebieden aan en onderhouden deze gezamenlijk. De schenking vanuit de foundation biedt de mogelijkheid om ruim één hectare bosgebied aan te leggen, goed voor wel 825 bomen.

NEC Nijmegen

De Foundation heeft een mooie donatie mogen doen aan de maatschappelijke tak van NEC Nijmegen. Het N.E.C Football Memories project zet zich in voor ouderen die in eenzaamheid leven en/of dementie hebben. In de ‘Oude Bestuurskamer’ halen vrijwilligers herinneringen op met de ouderen. Een mooi maatschappelijk doel.

Wil je meer weten over de Geostick Foundation? Neem met ons contact op.

Contact